Daň z pridanej hodnoty a daňový poriadok

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia právnych predpisov, ktoré súvisia so správou daní a z nich vyplývajúcich práv a povinností pre daňové subjekty.

Účastníkom školenia budú predstavené základné pojmy súvisiace so zákonom č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.