Prehľad témy

 • INCOTERMS 2020

  incoterms

  Poznáte a používate všetky skratky INCOTERMS 2020? Viac informácii na túto tému sa dozviete na našom webinári !!

  TERMÍN: 

  16. 11. 2021 9.00 - 13.00 hod. 

  ČO SA DOZVIETE:

  • Význam a vývoj INCOTERMS
  • Zmeny a doplnky INCOTERMS 2020
  • Členenie a správne používanie dodacích podmienok
  • Výklad jednotlivých dodacích podmienok INCOTERMS 2020
  • Prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel INCOTERMS 2020
  • Vplyv použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru
  • Nová dodacia doložka DPU
  • Rozdiel medzi INCOTERMS 2010 a 2020
  • Najčastejšie chyby v uplatňovaní dodacích   podmienok
  • Otázky a odpovede

  AKO SA ZÚČASTNIŤ:

    

  CENA ZA ŠKOLENIE: 30,-€