Oznamy

NOVÍ NÁDEJNÍ KOLEGOVIA

NOVÍ NÁDEJNÍ KOLEGOVIA

autor Dana Petre -
Počet odpovedí: 0

oaAké sú možnosti zamestnania vo finančnej správe,  aj aké sú výhody mať FS ako svojho zamestnávateľa, predstavila budúcim maturantom na OA Hrobákova v Bratislave  riaditeľka Daňového úradu Bratislava mjr. Mgr. Jana Achbergerová počas hodinovej prednášky v piatok 6.mája. Zúčastnilo sa jej až 64 ešte stále študentov strednej školy, aj popri ich vyťaženosti prípravou na maturitné skúšky. Aktívne sa pýtali na rozdiely v pracovných pozíciách, na možnosti ďalšieho štúdia a podpory takejto formy vo finančnej správe, aj na spoluprácu policajného zboru s príslušníkmi finančnej správy. Zrelí mladí ľudia sa zaujímali, napriek rozšírenému vzdelaniu v nemeckom jazyku a možnosti pracovať v zahraničí, aj o ponuku a základné požiadavky výberových konaní na bratislavských úradoch finančnej správy. Celý aktuálny zoznam voľných pracovných miest vo FS je možné nájsť na oficiálnej stránke finančnej správy v rubrike Občania,  alebo kliknutím na nasledujúci odkaz: Voľné pracovné mi... - PFS (financnasprava.sk).     

143 slov