Prehľad témy

 • WEBINÁR k Daňovému priznaniu k DPH

  TERMÍN: 

  7. 5. 2021 9.00 - 15.00 hod. 

  ČO SA DOZVIETE:

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov – základné pojmy (zdaniteľná osoba, platiteľ dane, zdaniteľné obchody, dodanie tovaru do iného členského štátu, nadobudnutie tovaru z EÚ, trojstranné obchody, samozdanenie v rámci priestoru EÚ a vnútroštátne samozdanenie) a legislatívne zmeny uvedeného právneho predpisu v roku 2019 v nadväznosti na povinnosti daňových subjektov registrovaných  na DPH v roku 2020
  • zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania
  • riadne, dodatočné a opravné daňové priznanie
  • vznik daňovej povinnosti a nároku na odpočet dane
  • daňové priznanie – vzorové vyplnenie, praktické príklady vyplnenia
  • kontrolný výkaz a súhrnný výkaz – vzorové vyplnenie a praktické príklady vyplnenia

  AKO SA ZÚČASTNIŤ:


  CENA ZA ŠKOLENIE: 40,-€