Prehľad témy

 • Všeobecné

 • WEBINÁR - Vyclievanie od 01.07.2021

  Nakupujete tovar z tretích krajín aj Vy? Colné konanie sa od júla stane povinným pre všetky nákupy z tretích krajín. Chcete sa vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam spojených so zrušením oslobodenia od DPH, ktoré bolo do 30.06.2021 u niektorých typov zásielok? Zúčastnite sa aj Vy nášho online webinára!

  TERMÍN: 

  24. 06. 2021 9.00 - 13.00 hod. 

  ČO SA DOZVIETE:

  • Akých zásielok sa dotkne nová úprava platenia dane od 01.07.2021
  • Rozdiely oproti dnešnému stavu a stavu po 01.07.2021
  • Ako sa bude platiť DPH
  • Kto a akým spôsobom bude podávať colné vyhlásenia
  • Elektronická komunikácia s finančnou správou
  • Základná orientácia na portáli pre podávanie colných vyhlásení
  • Komunikačné scenáre
  • Platba DPH colným orgánom a doručenie zásielky príjemcovi
  • Prechodné obdobie


  AKO SA ZÚČASTNIŤ:

   

  CENA ZA ŠKOLENIE: 30,-€