Prevencia korupcie a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti 2024

Cieľom tohto vzdelávania je zvyšovanie informovanosti o opatreniach v oblasti prevencie korupcie na MH SR, posilnenie vnútorných systémov oznamovania protispoločenských činností a ochrany ich oznamovateľov, posilňovanie protikorupčného správania a upevňovania etických zásad všetkých zamestnancov MH SR a zamestnancov vybraných právnických osôb v jeho pôsobnosti v súlade s princípmi štátnej služby, zlepšovanie protikorupčnej prevencie aktívnou účasťou na identifikácii a riešení korupčných rizík a na skvalitnení protikorupčnej kultúry v našom rezorte.


Typ kurzu: E-learning