Oznamy

  Maturanti sa učia o prvom zdanení platu

  autor Dana Petre -

  28 končiacich stredoškolákov zo Súkromnej strednej odbornej školy podnikania vo Zvolene sa rozprávali o prvom zdanení príjmu počas prednášky príslušníčok finančnej správy (FS). Okrem iného sa dozvedeli aj o pracovných pozíciách a náplni práce príslušníkov FS, výhodách zamestnania vo FS, rôznych benefitoch, možnosti vzdelávania a kariérového rastu v zamestnaní sa v tejto inštitúcii. Preverili si geografické znalosti, keďže FS má zastúpenie v každom kraji a v každom okresnom meste. Aktívne sa zaujímali o možnostiach zamestnania vo FS a o detailoch práce v ozbrojenej zložke. Po vyčerpávajúcom predstavení FS sa podrobnejšie venovali konkrétnemu postupu podania Žiadosti o zaradenie do výberového konania. Nájdete ho na stránke FS  https://www.financnasprava.sk/sk/kariera. Zvolen

  106 slov

  Prváčikovia sa učia, čo sú to dane

  autor Dana Petre -

  18 prváčikov zo ZŠ Tulipánová v Nových Zámkoch spoznali pojem „dane“ počas návštevy príslušníčok finančnej správy (FS) z oddelenia vzdelávania verejnosti v ich školskom klube 29.apríla 2024. Deti skvele reagovali na otázky, čo vlastne dane znamenajú, vedeli aj o zákonnej povinnosti platiť dane pre všetkých občanov. Naučili sa nové pojmy ako „štátna pokladnica“ a za správne odpovede na otázky, „Kam putujú spoločne vyzbierané dane?“ vyhrali aj malé darčeky - šporiace prasiatka z finančnej správy. Aktívne hľadali odpovede aj na otázky, čo všetko sa dá za spoločne vyzbierané dane zaplatiť a postaviť pre celú spoločnosť. Zaujali ich aj logá finančnej správy, uniformy ozbrojených príslušníkov FS aj práca kynológov.  Doslova s otvorenými ústami sledovali video o výcviku nového služobného psa od šteniatka až po dospelosť. Svojimi osobnými návštevami podporuje FS povedomie našich občanov o úlohách a náplni práce príslušníkov FS s ohľadom na vekovú kategóriu obecenstva. Ak máte záujem o našu návštevu u vás, kontaktujte nás emailom na vzdelavanie@financnasprava.sk. NZ ZŠ Tulipanova      

  157 slov

  "Zdaňovanie tabakových výrobkov" pre študentov 1. stupňa bakalárskeho

  autor Martina Chytilová -

  Dňa 13.11.2023 sa uskutočnila v rámci predmetu Zdaňovanie negatívnych externalít prednáška na tému "Zdaňovanie tabakových výrobkov", ktorú viedol interaktívnou formou mjr. Mgr. Marian Gavlas z Colného úradu Trnava. Študenti 1. stupňa študijného programu Financie a dane sa dozvedeli o spôsobe zdaňovania tabakových výrobkov, o význame kontrolných známok, ako aj o daňových únikoch, ktoré súvisia s nelegálnou výrobou a dovozom tabakových výrobkov.

  62 slov

  Staršie témy...