Oznamy

  Prednáška na tému "Daňové úniky" mala veľký úspech

  autor Martina Chytilová -

  Pod záštitou Katedry financií NHF EU v Bratislave  sa v XX. ročníku Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 6.11. 2023 uskutočnila prednáška Mgr. Tomáša Bálinta, kolegu z Akadémie finančnej správy, na tému „Daňové úniky“, ktorá študentom 1. ročníka na II. stupni Financie a dane priniesla informácie o daňových podvodoch, o vývoji daňových a trestných činov, a tiež o boji proti daňovým podvodom a mechanizmom ich páchania.

  p_20231106_100625.jpg


  (Upravené: Tomáš Polák - Pondelok, 13 november 2023, 14:45)

  76 slov

  Prednášali sme "Spotrebnú daň z alkoholických nápojov" na Ekonomickej univerzite v Bratislave

  autor Martina Chytilová -

  Dňa 16.10.2023 sa uskutočnila prednáška z praxe na predmete Zdaňovanie negatívnych externalít na tému Spotrebná daň z alkoholických nápojov. Z akadémie finančnej správy prednášal kolega mjr. Mgr. Vladimír Lenčéš.

  Na prednáške si študenti mohli vyskúšať používanie kontrolného liehového meradla, dozvedeli sa o podmienkach a možnostiach existencie malého samostatného pivovaru a pestovateľských páleníc, vypočuli si príklady z praxe pri daňovej kontrole a v neposlednom rade im boli bližšie vysvetlené podmienky registrácie pre daňový sklad a denaturačný podnik. 

  Prednáška "Spotrebná daň z alkoholických nápojov" na EUBA


  76 slov

  Učíme (sa) dane! v Košiciach

  autor Dana Petre -

  KEObľúbené školenie pre koordinátorov finančnej gramotnosti sa vracia po lockdowne späť medzi  učiteľov ZŠ a SŠ. Tentoraz sme 23.11.2022 zavítali do východoslovenského regiónu, priamo na  Daňový úrad Košice. Kolegyne Mgr.Beáta Skovajová a Ing.Soňa Šivová z Centra koordinácie a podpory FR SR vysvetľovali dane fyzických a právnických osôb pre pedagogických zamestnancov celý jeden deň. Učiteľky z viacerých miest ako Tornaľa alebo Veľké Kapušany sa živo zaujímali nielen o detaily Daňového zákona, jeho najnovšie novelizácie, ale hľadali odpovede na zvedavé  otázky žiakov z najnovšej oblasti zdaňovania bitcoinov. Osobné stretnutie  s odborníčkami pre koordináciu v oblasti daní bolo pre účastníkov školenia prínosné, čo potvrdzuje aj fakt, že sa diskutovalo aj dlho po skončení oficiálneho času stretnutia.    

  113 slov

  Staršie témy...