Oznamy

  NOVÍ NÁDEJNÍ KOLEGOVIA

  autor Dana Petre -

  oaAké sú možnosti zamestnania vo finančnej správe,  aj aké sú výhody mať FS ako svojho zamestnávateľa, predstavila budúcim maturantom na OA Hrobákova v Bratislave  riaditeľka Daňového úradu Bratislava mjr. Mgr. Jana Achbergerová počas hodinovej prednášky v piatok 6.mája. Zúčastnilo sa jej až 64 ešte stále študentov strednej školy, aj popri ich vyťaženosti prípravou na maturitné skúšky. Aktívne sa pýtali na rozdiely v pracovných pozíciách, na možnosti ďalšieho štúdia a podpory takejto formy vo finančnej správe, aj na spoluprácu policajného zboru s príslušníkmi finančnej správy. Zrelí mladí ľudia sa zaujímali, napriek rozšírenému vzdelaniu v nemeckom jazyku a možnosti pracovať v zahraničí, aj o ponuku a základné požiadavky výberových konaní na bratislavských úradoch finančnej správy. Celý aktuálny zoznam voľných pracovných miest vo FS je možné nájsť na oficiálnej stránke finančnej správy v rubrike Občania,  alebo kliknutím na nasledujúci odkaz: Voľné pracovné mi... - PFS (financnasprava.sk).     

  143 slov

  NÁBOR DO FS

  autor Dana Petre -

  Oa

  Ponuku pracovných miest a náplň práce na jednotlivých pozíciách vo FS prezentovali v utorok 3.mája príslušníci FS maturantom OA Dudová v Bratislave. 2 triedy 40 žiakov si vypočuli priamo od riaditeľky DÚ Bratislava mjr.Mgr. Janky Achbergerovej opis činnosti jednotlivých pracovných miest daňových pozícií na daňových úradoch. Budúci zamestnanci sa dozvedeli nielen o hlavných poslaniach a štruktúre finančnej správy, ale aj o jednotlivých rozdieloch v pracovných činnostiach konkrétnych zamestnancov daňových úradov. Finančná správa ponúka množstvo zaujímavých a lákavých výhod ako stabilné zamestnanie, kariérny rast, vzdelávanie zamestnancov, pružný pracovný čas, šesť týždňov dovolenky a mnohé iné. Končiacich stredoškolákov zaujímala aj možnosť pracovať pre FS mimo Bratislavu. Niektorí nádejní mladí podnikatelia zase ocenili debatu o téme zdaňovania.  Dozvedeli sa, že v daňovej oblasti sa môže uplatniť tak dynamický a energický typ človeka, ako aj človek hľadajúci pokojné sedavé zamestnanie. Dôležité je iba si správne vybrať. Aj na to slúži oficiálna stránka FS a jej rubrika kariéra, ktorú nájdete kliknutím aj na tento odkaz Voľné pracovné mi... - PFS (financnasprava.sk).      

   

  166 slov

  ZŠ Veľké Ripňany

  autor Dana Petre -

  ZŠ130 detí sa v stredu 13.apríla 2022 stretlo v predpoludňajších hodinách so zástupcami finančnej správy, aby sa dozvedeli nielen o jej poslaní, ale aj odkiaľ môžu čerpať nové informácie z daňovej oblasti celej EÚ. Počas 4 hodín sa od piatakov až po deviatakov ZŠ Veľké Ripňany v školskej jedálni usilovne zdvíhali ruky školákov, ktorí chceli odpovedať na otázky o daňových priznaniach, TAXAN-e ako aj služobných psoch FS. Žiakov zaujímali rozdiely medzi podnikateľmi a ich zdaňovaní alebo či vedia pašovatelia oklamať falošným tovarom colníkov na hraničných  priechodoch. Videli uniformy príslušníkov FS, ako vysvetľuje  TAXANA mobilnú aplikáciu "Over doklad", falošné hračky a oblečenie zachytené na hraniciach a dozvedeli sa aj, ako takéto kontroly na hraniciach chránia našich spotrebiteľov. Pozreli si stránku TAXEDU, na ktorej nájdu náučné videá na pochopenie základných aj prehlbujúcich vedomostí o daniach/cle a o ich platení. Za svoje správne odpovede na otázky počas interaktívnych prednášok si mohli vybrať darčeky, ktoré im aj po stretnutí s príslušníkmi FS budú pripomínať, že aj oni sú už vlastne súčasťou veľkého systému, v ktorom každý z nás prispieva platením daní k lepšej správe štátu. 

  181 slov

  Staršie témy...