Oznamy

  FS SA PREDSTAVILA V KOMÁRNE

  autor Dana Petre -

  444 Až 50 uchádzačov o zamestnanie prejavilo záujem o finančnú správu (FS). V piatok 4.novembra 2022 naši kolegovia z Akadémie FS a Ing. Eva Dolanová,

  vedúca oddelenia daňovej kontroly 4 z odboru kontroly a analýz na Daňovom úrade Nitra-PDÚ Komárno, prišli porozprávať uchádzačom o prácu o zameraní a činnosti našich zamestnancov s dôrazom na daňovú oblasť. Okrem samotných pozvaných pozorne sledovali po celý čas prednášku a diskusiu aj pracovníčky samotného Úradu práce v Komárne. Konkrétny záujem prejavili evidovaní nezamestnaní nielen o pracovné pohovory na pozície príslušníkov FS, ale dokonca aj o prácu vo verejnom záujme v oblasti archívnictva. Aktívne sa pýtali, ako sa pripraviť na pohovor z oblasti zákonov a platnej legislatívy. Dozvedeli sa aj, kde nájsť na oficiálnej stránke www.financnasprava.sk prihlášku na výberové konanie a ako ju následne vyplniť, aj ako sa dá neskôr získať potrebné odborné vzdelanie v prípade úspešného prijatia do radov príslušníkov FS. Prítomní si všetci značili na papiere detaily  prezentácie a presnú adresu na vyhľadanie ponuky voľných pracovných pozícií. Niektorí vyjadrili dokonca milé prekvapenie nad výškou základných platov. Problémom v tomto regióne sa však ukazuje v niektorých prípadoch slabšia znalosť spisovnej slovenčiny. Napriek tomu osobné stretnutie s evidovanými uchádzačmi o zamestnanie priamo na úrade práce potvrdilo efektívnosť terénnej práce zameranej na prezentáciu FS pre aktuálne pracovne nezazmluvnených dospelých ľudí.    

   


  213 slov

  Učíme (sa) dane!

  autor Dana Petre -

  fg plagátDovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že Akadémia Finančnej správy SR organizuje v rámci svojich školení pre verejnosť školenie pre učiteľov a koordinátorov projektu Finančná gramotnosť na školách v SR školenie s názvom „Učíme (sa) dane)“ v termínoch:  

  ·         23.11.2022 v Košiciach

  ·         05.12.2022 v Bratislave

  ·         20.12.2022 v Banskej Bystrici    

  Školenie je bezplatné a trvá jeden deň. V prípade záujmu zašlite vyplnenú prihlášku na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

  Upozorňujeme, že kapacita školenia je obmedzená na max 40 účastníkov. O pripravovaných školeniach organizovaných finančnou správou sa môžete dozvedieť aj priamo na stránke finančnej správy:

  https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia


  94 slov

  Finančná správa sa predstavila GJH v Bratislave

  autor Dana Petre -

  logoMladí študenti triedy V.MYP z Gymnázia Jura Hronca na Novohradskej v Bratislave sa v utorok 20.9.2022 zoznámili s prácou a poslaním príslušníkov finančnej správy.

  V hodinovej prednáške sa v rozhovore s daňovou špecialistkou Ing. Beátou Čermákovou, z Daňového úradu Bratislava
  a zástupcami AFS Mgr.Martinou Chytilovou, PhD., Mgr.Danou Petre a Mgr.Tomášom Bálintom, dozvedeli o práci na jednotlivých pracovných pozíciách v našej inštitúcii. Spoznali základné online zdroje o daňovej problematike priamo na oficiálnej stránke FS ako aj na stránkach ostatných členských krajín EÚ v rámci projektu TAXEDU, ktorého je FS aktívnym účastníkom. V priamej diskusii sa riešili otázky zdaňovania brigád mladých študentov pracujúcich nielen v SR, ale aj v zahraničí. Študenti získali základné informácie o svojich daňových povinnostiach a náhľad do daňovej problematiky, ktorá sa stane súčasťou ich každodenného života už čoskoro po ich vstupe do dospelosti.       

   


  135 slov

  Staršie témy...