Oznamy

  Učíme (sa) dane! v Košiciach

  autor Dana Petre -

  KEObľúbené školenie pre koordinátorov finančnej gramotnosti sa vracia po lockdowne späť medzi  učiteľov ZŠ a SŠ. Tentoraz sme 23.11.2022 zavítali do východoslovenského regiónu, priamo na  Daňový úrad Košice. Kolegyne Mgr.Beáta Skovajová a Ing.Soňa Šivová z Centra koordinácie a podpory FR SR vysvetľovali dane fyzických a právnických osôb pre pedagogických zamestnancov celý jeden deň. Učiteľky z viacerých miest ako Tornaľa alebo Veľké Kapušany sa živo zaujímali nielen o detaily Daňového zákona, jeho najnovšie novelizácie, ale hľadali odpovede na zvedavé  otázky žiakov z najnovšej oblasti zdaňovania bitcoinov. Osobné stretnutie  s odborníčkami pre koordináciu v oblasti daní bolo pre účastníkov školenia prínosné, čo potvrdzuje aj fakt, že sa diskutovalo aj dlho po skončení oficiálneho času stretnutia.    

  113 slov

  FS SA PREDSTAVILA V KOMÁRNE

  autor Dana Petre -

  444 Až 50 uchádzačov o zamestnanie prejavilo záujem o finančnú správu (FS). V piatok 4.novembra 2022 naši kolegovia z Akadémie FS a Ing. Eva Dolanová,

  vedúca oddelenia daňovej kontroly 4 z odboru kontroly a analýz na Daňovom úrade Nitra-PDÚ Komárno, prišli porozprávať uchádzačom o prácu o zameraní a činnosti našich zamestnancov s dôrazom na daňovú oblasť. Okrem samotných pozvaných pozorne sledovali po celý čas prednášku a diskusiu aj pracovníčky samotného Úradu práce v Komárne. Konkrétny záujem prejavili evidovaní nezamestnaní nielen o pracovné pohovory na pozície príslušníkov FS, ale dokonca aj o prácu vo verejnom záujme v oblasti archívnictva. Aktívne sa pýtali, ako sa pripraviť na pohovor z oblasti zákonov a platnej legislatívy. Dozvedeli sa aj, kde nájsť na oficiálnej stránke www.financnasprava.sk prihlášku na výberové konanie a ako ju následne vyplniť, aj ako sa dá neskôr získať potrebné odborné vzdelanie v prípade úspešného prijatia do radov príslušníkov FS. Prítomní si všetci značili na papiere detaily  prezentácie a presnú adresu na vyhľadanie ponuky voľných pracovných pozícií. Niektorí vyjadrili dokonca milé prekvapenie nad výškou základných platov. Problémom v tomto regióne sa však ukazuje v niektorých prípadoch slabšia znalosť spisovnej slovenčiny. Napriek tomu osobné stretnutie s evidovanými uchádzačmi o zamestnanie priamo na úrade práce potvrdilo efektívnosť terénnej práce zameranej na prezentáciu FS pre aktuálne pracovne nezazmluvnených dospelých ľudí.    

   


  213 slov

  Učíme (sa) dane!

  autor Dana Petre -

  fg plagátDovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že Akadémia Finančnej správy SR organizuje v rámci svojich školení pre verejnosť školenie pre učiteľov a koordinátorov projektu Finančná gramotnosť na školách v SR školenie s názvom „Učíme (sa) dane)“ v termínoch:  

  ·         23.11.2022 v Košiciach

  ·         05.12.2022 v Bratislave

  ·         20.12.2022 v Banskej Bystrici    

  Školenie je bezplatné a trvá jeden deň. V prípade záujmu zašlite vyplnenú prihlášku na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

  Upozorňujeme, že kapacita školenia je obmedzená na max 40 účastníkov. O pripravovaných školeniach organizovaných finančnou správou sa môžete dozvedieť aj priamo na stránke finančnej správy:

  https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia


  94 slov

  Staršie témy...