Oznamy

  "Zdaňovanie tabakových výrobkov" pre študentov 1. stupňa bakalárskeho

  autor Martina Chytilová -

  Dňa 13.11.2023 sa uskutočnila v rámci predmetu Zdaňovanie negatívnych externalít prednáška na tému "Zdaňovanie tabakových výrobkov", ktorú viedol interaktívnou formou mjr. Mgr. Marian Gavlas z Colného úradu Trnava. Študenti 1. stupňa študijného programu Financie a dane sa dozvedeli o spôsobe zdaňovania tabakových výrobkov, o význame kontrolných známok, ako aj o daňových únikoch, ktoré súvisia s nelegálnou výrobou a dovozom tabakových výrobkov.

  62 slov

  Prednáška na tému "Daňové úniky" mala veľký úspech

  autor Martina Chytilová -

  Pod záštitou Katedry financií NHF EU v Bratislave  sa v XX. ročníku Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 6.11. 2023 uskutočnila prednáška Mgr. Tomáša Bálinta, kolegu z Akadémie finančnej správy, na tému „Daňové úniky“, ktorá študentom 1. ročníka na II. stupni Financie a dane priniesla informácie o daňových podvodoch, o vývoji daňových a trestných činov, a tiež o boji proti daňovým podvodom a mechanizmom ich páchania.

  p_20231106_100625.jpg


  (Upravené: Tomáš Polák - Pondelok, 13 november 2023, 14:45)

  77 slov

  Prednášali sme "Spotrebnú daň z alkoholických nápojov" na Ekonomickej univerzite v Bratislave

  autor Martina Chytilová -

  Dňa 16.10.2023 sa uskutočnila prednáška z praxe na predmete Zdaňovanie negatívnych externalít na tému Spotrebná daň z alkoholických nápojov. Z akadémie finančnej správy prednášal kolega mjr. Mgr. Vladimír Lenčéš.

  Na prednáške si študenti mohli vyskúšať používanie kontrolného liehového meradla, dozvedeli sa o podmienkach a možnostiach existencie malého samostatného pivovaru a pestovateľských páleníc, vypočuli si príklady z praxe pri daňovej kontrole a v neposlednom rade im boli bližšie vysvetlené podmienky registrácie pre daňový sklad a denaturačný podnik. 

  Prednáška "Spotrebná daň z alkoholických nápojov" na EUBA


  78 slov

  Staršie témy...