Katalóg školení
Odborná kvalifikácia podľa colného zákona


Termíny:

Termín AdresaKontakt Stav


Dôležité informácia:

Nakoľko školenie je určené pre osoby, ktoré sú zodpovedné za colné záležitosti, nevyhnutnou požiadavkou je veľmi dobrá orientácia v colnej problematike, v colných predpisoch (Colný kódex, delegovacie a vykonávacie nariadenia, zákon č. 199/2004 Z. z.) ako aj potreba orientácie v základnej terminológii a skúsenosti s vybavovaním colných formalít.

MiestoBratislava, Akadémia FS Trnavská cesta 100 (budova Omnipolis)

Cena za školenie: 522,-€ / osoba (cena nezahŕňa poplatok za vykonanie skúšky (66,-€)

Maximálny počet účastníkov školenia: 20

Ubytovanie a strava nie sú zabezpečené.

Link: https://www.skolenia.sk/kurzy/380394/odborna-kvalifikacia-pre-osoby-zodpovedne-za-colne-zalezitos-banska-bystrica