Katalóg školení
Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2020


Termíny:

18.3.2021, 9:00 hod.

22.3.2021, 9:00 hod.

Prihlásenie sa na školenie:    

vyplnením prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

PRIHLÁS MA


Dôležité informácie: