Oznamy

FS SA PREDSTAVILA V KOMÁRNE

FS SA PREDSTAVILA V KOMÁRNE

by Dana Petre -
Number of replies: 0

444 Až 50 uchádzačov o zamestnanie prejavilo záujem o finančnú správu (FS). V piatok 4.novembra 2022 naši kolegovia z Akadémie FS a Ing. Eva Dolanová,

vedúca oddelenia daňovej kontroly 4 z odboru kontroly a analýz na Daňovom úrade Nitra-PDÚ Komárno, prišli porozprávať uchádzačom o prácu o zameraní a činnosti našich zamestnancov s dôrazom na daňovú oblasť. Okrem samotných pozvaných pozorne sledovali po celý čas prednášku a diskusiu aj pracovníčky samotného Úradu práce v Komárne. Konkrétny záujem prejavili evidovaní nezamestnaní nielen o pracovné pohovory na pozície príslušníkov FS, ale dokonca aj o prácu vo verejnom záujme v oblasti archívnictva. Aktívne sa pýtali, ako sa pripraviť na pohovor z oblasti zákonov a platnej legislatívy. Dozvedeli sa aj, kde nájsť na oficiálnej stránke www.financnasprava.sk prihlášku na výberové konanie a ako ju následne vyplniť, aj ako sa dá neskôr získať potrebné odborné vzdelanie v prípade úspešného prijatia do radov príslušníkov FS. Prítomní si všetci značili na papiere detaily  prezentácie a presnú adresu na vyhľadanie ponuky voľných pracovných pozícií. Niektorí vyjadrili dokonca milé prekvapenie nad výškou základných platov. Problémom v tomto regióne sa však ukazuje v niektorých prípadoch slabšia znalosť spisovnej slovenčiny. Napriek tomu osobné stretnutie s evidovanými uchádzačmi o zamestnanie priamo na úrade práce potvrdilo efektívnosť terénnej práce zameranej na prezentáciu FS pre aktuálne pracovne nezazmluvnených dospelých ľudí.    

 


213 words