Oznamy

Prednášali sme "Spotrebnú daň z alkoholických nápojov" na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Prednášali sme "Spotrebnú daň z alkoholických nápojov" na Ekonomickej univerzite v Bratislave

autor Martina Chytilová -
Počet odpovedí: 0

Dňa 16.10.2023 sa uskutočnila prednáška z praxe na predmete Zdaňovanie negatívnych externalít na tému Spotrebná daň z alkoholických nápojov. Z akadémie finančnej správy prednášal kolega mjr. Mgr. Vladimír Lenčéš.

Na prednáške si študenti mohli vyskúšať používanie kontrolného liehového meradla, dozvedeli sa o podmienkach a možnostiach existencie malého samostatného pivovaru a pestovateľských páleníc, vypočuli si príklady z praxe pri daňovej kontrole a v neposlednom rade im boli bližšie vysvetlené podmienky registrácie pre daňový sklad a denaturačný podnik. 

Prednáška "Spotrebná daň z alkoholických nápojov" na EUBA


78 slov