Oznamy

"Zdaňovanie tabakových výrobkov" pre študentov 1. stupňa bakalárskeho

"Zdaňovanie tabakových výrobkov" pre študentov 1. stupňa bakalárskeho

autor Martina Chytilová -
Počet odpovedí: 0

Dňa 13.11.2023 sa uskutočnila v rámci predmetu Zdaňovanie negatívnych externalít prednáška na tému "Zdaňovanie tabakových výrobkov", ktorú viedol interaktívnou formou mjr. Mgr. Marian Gavlas z Colného úradu Trnava. Študenti 1. stupňa študijného programu Financie a dane sa dozvedeli o spôsobe zdaňovania tabakových výrobkov, o význame kontrolných známok, ako aj o daňových únikoch, ktoré súvisia s nelegálnou výrobou a dovozom tabakových výrobkov.

62 slov