Oznamy

  OpenData portál FS

  autor Dana Petre -

  OpenOpenData portál je ďalšou novinkou finančnej správy, ktorou vysielame signál smerom k verejnosti, že chceme byť otvorení. Portál je dostupný na adrese: https://opendata.financnasprava.sk

  Celkovo OpenData portál obsahuje až 144 datasetov v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií akými sú Finančná správa Výber daní a cla, Výkon správy daní, Výkon správy cla, Nedoplatky, Vymáhanie a exekúcie, Daňová kontrola, Poskytovanie informácií, Byť zdravý je výhra. Z prehľadných grafov sa ľudia budú môcť dozvedieť ako sa darí finančnej správe vyberať dane a clo, získajú jednoduchý prehľad o nedoplatkoch, či exekúciách, ale aj o daňových kontrolách. Taktiež sa budú môcť dozvedieť ako sa vyvíjal počet výhercov a účastníkov v očkovacej prémii.

  Na domovskej stránke sa nachádzajú prehľadné odkazy na jednotlivé témy. Údaje z portálu sú k dispozícii pre kohokoľvek zadarmo a používatelia si ich vedia stiahnuť vo viacerých formátoch- PDF,CSV, XLS.


  146 slov

  MUSÍ PLATIŤ DANE AJ PREZIDENT?

  autor Dana Petre -

  ZŠ„Musia platiť dane aj príslušníci FS?“, „Platia dane aj bezdomovci?“  Aj takéto otázky sa pýtali piataci na ZŠ Košická v Bratislave z medzinárodného programu PYP s vyučovacím jazykom anglickým počas online Zoom spojenia so zástupcami FS. V rámci blokovej výučby s témou Financie sa deti oboznámili počas hodinovej prednášky formou online prezentácie, aké miesto má finančná správa v našej spoločnosti a čo sa ďalej deje s peniazmi, ktoré vyberie do štátneho rozpočtu. Hoci išlo o 12-ročné deti, ich vedomosti o daniach  a zvedavé otázky boli dobrým signálom toho, že z nich vyrastú uvedomelí daňovníci. Aby si mohli prehlbovať znalosti o daňovom systéme, zoznámili sa s unikátnym portálom o daniach určený deťom a mládeže TAXEDU, ktorý vznikol v gescii EÚ a jeho obsah je k dispozícii v 22 jazykoch.  Piataci dostali aj stolové hry s názvom Mobility Era, ktoré formou putovania po Európe podporujú vedomosti o daňovej politike v jednotlivých krajinách únie, záložky do kníh a odznaky s logom TAXEDU.


  159 slov

  Daňový kalendár na rok 2022

  autor Dana Petre -

  kalendár Aktualizovaný Daňový kalendár na rok 2022 je už dostupný na portáli finančnej správy. Naplnený je dôležitými daňovými a colnými udalosťami na tento rok. Návštevníci portálu finančnej správy sa k nemu dostanú cez sekciu Elektronické služby. Prostredníctvom kalendára si môžu pozrieť nadchádzajúce udalosti, ako sú napr. termíny na zaplatenie dane, či podanie kontrolného výkazu. Klienti si následne môžu zvoliť filtre (napr. obdobie, druhy dane) a následne si pozrieť iba tie udalosti, ktoré sa ich týkajú. Aj touto pomôckou už niekoľko rokov finančná správa pomáha klientom zorientovať sa vo všetkých dôležitých termínoch.

  Daňový kalendár nie je dostupný len prostredníctvom portálu finančnej správy. Môžete si ho importovať napríklad aj do svojho kalendára v telefóne. Na prístup z iných aplikácií je potrebné použiť nasledujúcu adresu https://calendar.google.com/calendar/ical/financnasprava.sk%40gmail.com/public/basic.ics a vložiť ju do ľubovoľného programu na prácu s kalendárom, ktorý podporuje formát ical.


  136 slov

  Staršie témy...