Školenia

Učíme (sa) dane!

Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.

 

Obsahom školenia sú nasledujúce témy:

  • Základné pojmy a povinnosti

  • Spôsoby platenia daní

  • Vysvetlenie rozdielu medzi platením daní FO (fyzickej osoby) a PO(právnickej osoby)

  • Sadzby dane, daňové priznania, daňový bonus,

  • Vyhlásenie (2%) na samostatnom tlačive

  • Komunikácia s FS

  • Porovnanie daňovej povinnosti vo V4

  • Systém práce daňových úradníkov

  • Edukačný portál TAXEDU