Prehľad témy

 • Učíme (sa) dane!

 • Základné informácie

 • Cieľ

  Poskytnúť učiteľom ucelené informácie o daňovej sústave v SR, daňovej legislatíve, a daňových povinnostiach ktoré by boli využiteľné aj v pedagogickej praxi v rámci tém finančnej gramotnosti.

  • Cieľová skupina

  • Obsah školenia

   Základné pojmy a povinnosti

   • Spôsoby platenia daní
   • Vysvetlenie rozdielu medzi platením daní FO (fyzickej osoby) a PO (právnickej osoby)
   • Sadzby dane, daňové priznania, daňový bonus,
   • Vyhlásenie (2%) na samostatnom tlačive
   • Komunikácia s FS
   • Porovnanie daňovej povinnosti vo V4
   • Systém práce daňových úradníkov
   • Edukačný portál TAXEDU