Prehľad témy

 • Konferencia PICARD 2022

  Svetová colná organizácia (ďalej len „WCO“) aj tento rok pripravila konferenciu PICARD, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. až 9. decembra 2022.

  V tejto súvislosti boli colné správy členských štátov WCO oslovené s výzvou na predkladanie návrhov tzv.   „Call for Papers“, v širokej oblasti tém, ktoré súvisia s politikou, fungovaním a riadením colných správ. To zahŕňa hlavné úlohy colnej správy, ako je výber príjmov, odhaľovanie podvodov, boj proti pašovaniu, bezpečnosť hraníc a uľahčenie obchodu, a tiež nové trendy, ako je analýza údajov, prevratné technológie, obehové hospodárstvo a zraniteľnosť hraníc.

  Organizátori uvítajú aj príspevky od colných úradníkov, ako aj výskumníkov z rôznych akademických oblastí, ako je antropológia, kriminológia, ekonómia, geografia, história, medzinárodné vzťahy a medzinárodný obchod, právo, matematika a politológia.

  Dôležité termíny:

  • Termín predloženia príspevku: 31. mája 2022
  • Oznámenie autorom: 15. júna 2022
  • Termín konferencie: 8. – 9. decembra 2022


  Podrobnosti nájdete v priložených dokumentoch.

  Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa výzvy na predloženie návrhov, kontaktujte WCO na adrese picard2022@wcoomd.org