Katalóg školení
Vyclievanie od 01.07.2021


Termíny:

Termín AdresaKontakt Stav

Prihlásenie sa na školenie:    

vyplnením prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

PRIHLÁS MA

Dĺžka školenia: 4 hodiny

Miestowebinár

Školenie začína o 9:00 hod. 

Cena za školenie:   30,- € / osoba

Maximálny počet účastníkov školenia: 30

Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr 3 dni pred konaním školenia

Ubytovanie a strava nie sú zabezpečené.

Link na školenie: Kurz: WEBINÁR - Vyclievanie od 01.07.2021 (financnasprava.sk)