Oznamy

Najlepšie praktiky v oblasti finančného vzdelávania mladých ľudí

Najlepšie praktiky v oblasti finančného vzdelávania mladých ľudí

autor Dana Petre -
Počet odpovedí: 0

aaTAXEDU: Tax Education Portal | TAXEDU (europa.eu), jeho možnosti, fungovanie a potenciál boli témou online konferencie v pondelok 29.11.2021, ktorej sa zúčastnila aj finančná správa v zastúpení koordinátorov projektu. Jednotlivé členské štáty EU predstavovali svoje dobré skúsenosti v oblasti promovania finančného vzdelávania a živého fungovania stránky medzi jej používateľmi. Za najaktívnejšie bolo vyhodnotené Rumunsko, ktoré okrem najpočetnejšej účasti používateľov stránky predstavilo aj projekt letných táborov zameraných na daňové vzdelávanie. Napriek pandémii sa podarilo vo viacerých krajinách upriamiť pozornosť obyvateľov na tému daňového vzdelávania aj prostredníctvom sociálnych sietí, školení pre učiteľov finančnej gramotnosti alebo priamo národných ministerstiev. Bulharsko zaviedlo finančné vzdelávanie priamo do učebných osnov škôl a zodpovedná pracovná skupina v krajine vyvíja kompetenčný rámec založený na kľúčových ukazovateľoch výkonnosti (KPI), ktoré by spájali sociológiu s metodológiu PISA. Podobne ako na Slovensku, v Chorvátsku sa stali predstavitelia finančnej správy súčasťou pracovnej skupiny, ktorá priamo predstavuje vzdelávací portál TAXEDU. Rovnako ako na Slovensku, aj Maďarsko využilo na propagáciu finančného vzdelávania svoje Múzeum colníctva a daňovej histórie v rámci Noci múzeí. Viac o jednotlivých aktivitách ako aj iné zaujímavosti z oblasti finančného vzdelávania si môžete prečítať priamo na stránke  http://europa.eu/taxedu/home_sk.

187 slov