Oznamy

Podnikatelia - je čas prejsť už na novú VRP 2

Podnikatelia - je čas prejsť už na novú VRP 2

autor Dana Petre -
Počet odpovedí: 0

vrpVirtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) je nová bezplatná aplikácia na evidenciu tržieb, ktorú môžu podnikatelia využívať od 1. júla 2022. Od daného dátumu nadobúda účinnosť novela zákona o cenách , ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. VRP 2 je na zmenu pripravená, nová aplikácia disponuje aj touto funkcionalitou.

Ak si ako podnikatelia nastavíte ceny tak, že nepodliehajú zaokrúhľovaniu, môžete dočasne používať aj pôvodnú aplikáciu VRP - Pokladnica. Tá však bude v platnosti len obmedzený čas, preto odporúčame,  aby ste čo najskôr začali používať VRP 2.

Nová aplikácia bude dostupná na distribučnej platforme Google Play. Fungovať bude na operačnom systéme Android 5 a vyššie a tiež cez podporované webové prehliadače. VRP 2 zatiaľ nebude dostupná pre iOS zariadenia. Používatelia môžu využívať webové rozhranie, kde bol zapracovaný responzívny dizajn. Pokladničné doklady budú môcť tlačiť vo formáte A4, A5, A6 alebo použiť niektorý z na trhu dostupných ovládačov pre tlač na príslušnej mobilnej tlačiarni.

VRP 2 disponuje všetkými dôležitými funkciami ako aplikácia VRP- Pokladnica, ktorú finančná správa spustila do prevádzky v roku 2015. Podporuje tlač na termotlačiarňach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a obsahuje aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb.

Všetky informácie o novej aplikácii nájdu používatelia na špecializovanej podstránke na portáli FS Virtuálna registr... - PFS (financnasprava.sk). Nápomocné im je aj call centrum na tel. čísle 048/43 17 222. 

224 slov