Prehľad témy

 • Koronavírus - opatrenia

  KONIEC NÚDZOVÉHO STAVU NEZNAMENÁ KONIEC PANDÉMIE !

  Opatrenia podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa uplatňujú počas „obdobia pandémie“ a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Obdobím pandémie sa rozumie obdobie od 12. marca 2020, keď vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

  Keďže vláda SR mimoriadnu situáciu zatiaľ neodvolala, obdobie pandémie pre účely tohto zákona stále trvá.

   Viac informácii nájdete tu.

  Odpovede na najčastejšie otázky ohľadom opatrení v súvislosti s koronavírusom pre časť daní nájdete tu: odpovede