Prehľad témy

 • WEBINÁR - Daň z príjmov právnických osôb v kocke

  Potrebujete sa zorientovať v dani z príjmov? Základný prehľad o dani z príjmov sa dozviete na našom webinári.

  TERMÍN: 

  3.11. 2022 9.00 - 15.00 hod. 

  ČO SA DOZVIETE:

  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • základné pojmy,
  • elektronické doručovanie,
  • registračná a oznamovacia povinnosť.

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

  • právnické osoby a zdaniteľné príjmy,
  • daňové priznania a platenie daní,
  • preddavky na daň z príjmov,
  • podiel zaplatenej dane,
  • daňové a nedaňové výdavky,
  • úpravy základu dane,
  • odpočet daňovej straty od základu dane,
  • odpočet nákladov na výskum a vývoj,
  • individuálne príklady v súvislosti s vyplnením  daňového priznania.

  AKO SA ZÚČASTNIŤ:

   CENA ZA ŠKOLENIE: 40,-€